KOBİ & KSS


csd_logos-08-1

Türkonfed, Türkiye KSS Derneği ve CSR Netherlands tarafından sürdürülen “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Arasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Kaynaştırılması “ projesi, Avrupa Birliği’nin ve AB üye ülkelerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının yapım ve uygulama süreçlerini öğrenmek ve proje partnerleri arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı, işbirliğinin güçlendirilmesi yollarıyla üyelik katılımına hazır olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Küçük ve Orta ölçekli işletmeler arasında kurumsal sosyal sorumluluk algısının yayınlaşması için Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması hedefini taşımaktadır.

 

thumbs_img_1487

Hedef Gruplar

 • TURKONFED
 • Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye)
 • MVO Netherlands

Nihai Yararlanıcılar

 • Girişim Organizasyonları
 • Ticaret Odaları
 • Ticaret Birlikleri
 • KOBİ Organizasyonları
 • KOBİ Ağı
 • KOBİ Destekli Organizasyonlar
 • Medya
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kamu Otoriteleri
 • Eğitim Kurumları

Proje aktiviteleri

 • KSS ve rekabete dayalı Kobiler hakkında Ulusal Rapor Hazırlanması
 • Çalışma Ziyaretleri
 • Seminer Organizasyonu
 • KSS ve rekabete dayalı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de ki Kobiler hakkında Ulusal Rapor Hazırlanması
 • Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde çalışma toplantılarının düzenlenmesi
 • Projenin değerlendirilmesi

Proje internet sitesine erişmek için tıklayınız.

 Pin It on Pinterest

Share This